تبلیغات
نیک فیس وبلاگی برای دانلود جدیدترین ها - جادوى عدد ۱۳
نیک فیس وبلاگی برای دانلود جدیدترین ها
بروزترین وبلاگ دانلود موزیک های ایرانی

مرتبه
تاریخ : شنبه 21 خرداد 1390

كوچكترین عدد اولی است كه به شكلp^2+pq+p نوشته می‌شود.

اگراز كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز رگه‌هایی از خانه‌های قدیمی كاهگلی یافت می‌شود گذر كنیم هنوز هم پلاكهای خانه‌هایی را می توان دید كهروی آن 1+12 به جای سیزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم میتوان یافت تحت این عنوان:
نحس بودن 13!

آنچه در ادامه خواهید خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد!!! ● 13 عدد اول است.
● 1-13^2 عدد اول مرسن است.
13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعیبوده، نه لزوما از یك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.)

عدد13كوچكترینEmirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنیممجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)

●169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داریم: 961="2^31 یعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود."

●2^13، 1+!12 را عاد می‌كند
.

● 13عددHappy است.(برای دانستن این كه عددیHappy است، مجموع مربعات رقمهایعدد را پیدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنیم باادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا كردیم آنگاه به آن عددHappy گفتهمی‌شود. مثلا برای عدد سیزده 10="2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراین13" عددHappyاست.)

● 13نیمی از 3^3+ 3^1- است. ●شاخه زیتونی كه در پشت دلارهای آمریكا كشیده شده است 13 برگ دارد.

●2^13عدد!(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراین یك عدد اول ویلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اولp كه،p وp^2، مقدارp-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ویلسوننامیده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ویلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و563 است.)

●چرتكه چینی دارای سیزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.

● 13بزرگترین عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورتn^2+3 افراز می شود.(آیا می توانید اثبات کنید؟)

● 1+13- 13^13 عدد اول است.

● نخستین حفره‌ی اول با طول سیزده بین دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظوراز حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بین دوعدد اول متوالی است.)

● 13 كوچكترین عدد اول جایگشت‌پذیر(Permutable Number) است. ( این اعداد،اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجدید آرایش در رقم هایشانهمچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدداول است از دیگر اعداد از این قسم می‌توان به 13,17,37,79, 113,119وجایگشتهای آن اشاره كرد.)


● هشت عدد اول دیگر می‌تواند به وسیله تغییر یك رقم از 13 تولید شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}

● نخستین بار پرچم امریكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این كشور بود.

● عدد 13 كوچكترین عددی است كه ارقام آن در پایه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پایه چهار 31 است.)

● رویه‌ی بیضوی روی اعداد گویا كه دارای نقطه‌ی گویا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نیست.

● 2^13= 19+...+8+7

● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیان می‌شود.

●طولانی ترین ركورد پرواز یك جوجه 13 ثانیه است.

سیزدهمینروز از فروردین شاید تنها بهانه‌ایی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتنبه طبیعت، اما خوب می‌دانیم اینبار نیز از نحوست 13 فرار می كنیم.

اما 13 برای شما تنها یاآور نحسی آن است؟


●1312111098765432123 45678910111213عدد اول است.

● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.

● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحریفی از حل معادله‌ی 13 است.)

●13كوچكترین عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا یعنی 2^3+2^2 بدست می آید.

●اقلیدس و دیافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند.

●با به كار بردن نخستین سه عدد اول داریم : 13="5+3^2

●فیلم" 13 نوامبر" ، آلفرد هیچكاك هیچگاه به پایان نرسید.

●مجموع نخستین 13عداد اول برابر 13 امین عدد اول است.


●رساله 13 جلدیAlmagestبزرگترین كار بطلمیوس بود. قضیه‌ی ریاضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشید و سیاره ها را فراهم ساخت.

● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است.

● 13كوچكترین عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.

●13كوچكترین عدد اولی است كه به شكلp^2+4( كهp اول است) نوشته می شود.

● اویلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسیده و تنها 3 نفر باقی ماندند.

●مجموع توانهای چهارم نخستین 13عدد اول به علاوه‌ی عدد یك ، عددی اول(6870733) است.

● 13 كوچكترین عدد اولSextanاست این عدد برابر است با:
(p = (x^6+y^6)/(x^ 2+ y^2


● اگر برای عدد اولpداشته باشیم-1)!="-1 " mod p^2 ) آن عدد، عدد ویلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
● (13+1)13-13^ (13+1) عددی اول است.

● بد یمن بودن روز جممعه ایی كه 13امین روز ماه باشد یكی از خرافات رایج در جوامع است.

●13كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نیست.

●به طور طعنه آمیز گفته می شود كه : 13 ، 15 امین عدد خوشبختی است.

●13بزرگترین عدد اول فیبوناچی است كه(13)Fاول است.

13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ... اعداد مثلثی هستند.)

● مجموع نخستین 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است

● .به طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقیقت 13 ماه داریم تعجب نكنید ماه آسمان را فراموش كردید با دوازده ماه سال 13 می شود.

● 13="2^3+1^3+0^3

● كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمایش دادهمی‌شود و همچنین كوچترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9) نوشته می‌شود.

● 13بزرگترین عدد اول مینیمال در پای 3 است.

● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنید كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)

● 13="3+7+3(توجه" كنید كه3^13="(7+3)+7^3)

●0^10+2^10+3^ 10+5^10+7^ 10+11^10+ 13^10عدد" اول است كه بزرگترین عدد اول ناتیتانیك(Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولی هستند كه تعدادارقام آن بیشتر از 1000 است.)

● 13-13^2عدد اول است.

●13+13+13/13+ 13*13+!13+ 13^13 و13+13+13/13+ 13*13+13^ 13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.

● 13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی(Diophantine Equation) z^2="x^3-y^3" است. یعنی؛ 3^7-3^8="2^13

●13/(13+13+13+ 13+13+13+ 13+131313+ 13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركیباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.

●ماموریت قمر" آپولو 13" در مسیر ماه بی نتیجه ماند علت انفجار در قسمتی ازسفینه بود . نكته جالب این است كه این قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود واین اتفاق در 13 اوریل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)

● 13امین عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امین عدد لوكاس(Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام ریاضیدان فرانسویEdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارنداین دنباله به صورت ذیل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومین جمله 3 جملههای بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جملهاول با دوم یعنی 1+3 است.

● (13="(!3*!1)+(!3+ !1)13" و 31تنها اعداد مرسنEmirp شناخته شده هستد.

● 13كوچكترین عدد اولی است كه به شكلp^2+pq+p نوشته می‌شود.

●معكوس ((1+13^13)^13) یك عددBrilliantاست. ( به اعدادیBrilliantگویند كه دو فاكتور اول با طول یكسان دارند


ارسال توسط امید ابراهیمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا سایت را پسندیدید؟؟؟؟؟؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ